dnes je 23.7.2024

Input:

Usnesení o dalším postoupení nebo vrácení věci z důvodu nepříslušnosti

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4 Usnesení o dalším postoupení nebo vrácení věci z důvodu nepříslušnosti

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o “dalším“ postoupení / vrácení věci z důvodu nepříslušnosti podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:
 
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

Městský úřad ................ rozhodl takto:

Podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se podání p. .................. , nar. .........., trvale bytem ................., o ................................................., doručené

Nahrávám...
Nahrávám...