dnes je 29.2.2024

Input:

Tři nálezy Ústavního soudu k odměnám a náhradám advokátů

5.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nálezy Ústavního soudu ze dne 3. března 2020, sp. zn. Pl. ÚS 26/19, ze dne 28. ledna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19 a ze dne 14. ledna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 22/19.

Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020, sp. zn. Pl. ÚS 26/19, o návrhu III. senátu Ústavního soudu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní“, za účasti Ministerstva spravedlnosti, jako účastníka řízení (publikovaný pod č. 176/2020 Sb.)

Ústavní soud rozhodl, že ustanovení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, se ve slovech „jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní“ ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Právní věty nálezu:

Stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při výkonu funkce opatrovníka jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní (srov. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) se pro účely výpočtu odměny advokáta jako opatrovníka považuje za tarifní hodnotu částka 1 000 Kč, pak takové pravidlo podle Ústavního soudu porušuje zásadu rovnosti v návaznosti na právo podnikat a právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod.

Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19, o návrhu III. senátu Ústavního soudu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „ustanoveného soudem podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob,“ za účasti Ministerstva spravedlnosti, jako účastníka řízení (publikovaný pod č. 43/2020 Sb.)

Ústavní soud rozhodl, že ustanovení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

Nahrávám...
Nahrávám...