dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o výpůjčce

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.26 Smlouva o výpůjčce

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Zde smlouva ke stažení

Vzor
Jméno Příjmení, narozen/a 00.00.0000, bytem ulice číslo popisné/číslo orientační, obec, stát
jako půjčitel na straně jedné

a

Jméno Příjmení, narozen/a 00.00.0000, bytem ulice číslo popisné/číslo orientační, obec, stát
jako vypůjčitel na straně druhé

tuto

Smlouvu o výpůjčce

podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

Půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému užívání za účelem ubytování vypůjčitele bezplatně pozemek, jehož součástí je dům/byt v domě na adrese ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec. Dům/byt je velikosti 0+0 a skládá se z  0 pokojů, kuchyňského koutu, koupelny, WC a předsíně. Celková podlahová plocha domu/bytu je 00 m 2 (dále jen „ dům/byt ”).

II. Doba trvání výpůjčky

Půjčitel přenechává dům/byt vypůjčiteli k užívání na dobu určitou, a to od 00.00.0000 do 00.00.00/0 měsíců.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Vypůjčitel prohlašuje, že si dům/byt prohlédl a shledal jej ve stavu způsobilém k řádnému užívání podle této smlouvy. Vypůjčitel potvrzuje, že mu již byl dům/byt půjčitelem zpřístupněn, a nic mu nebrání v přístupu do domu/bytu.
  2. Půjčitel se v souvislosti s užíváním domu/bytu zavazuje vypůjčiteli zajistit dodávku elektrické energie, dodávku plynu, dodávku vody, odvoz a odvádění odpadních vod, dodávka tepla a teplé vody, odvoz komunálního odpadu, provoz a čištění komínů, provoz
Nahrávám...
Nahrávám...