dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o dodávce tepelné energie

13.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.18 Smlouva o dodávce tepelné energie

ERÚ ČR

Smlouva o dodávce tepelné energie musí pro každé odběrné místo minimálně obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon”), kterými jsou:

  1. výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání,
  2. základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota a tlak,
  3. místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li
  4. k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k
  5. měřicím a ovládacím zařízením,
  6. cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou
  7. tepelnou energii
Nahrávám...
Nahrávám...