dnes je 20.6.2024

Input:

Směnná smlouva vlastnických práv na pozemky

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.9
Směnná smlouva vlastnických práv na pozemky

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Směnná smlouva vlastnických práv na pozemky

(dále jen “Smlouva“)

Smluvní strany:

Smluvní strana 1

manželé

Pavel Koblížek

r.č.: 721221/1503

trvale bytem: Za Radnicí 64, Hoření Lhota, PSČ 365 01

a

Martina Koblížková

r.č.: 755515/0565

trvale bytem: Za Radnicí 64, Hoření Lhota, PSČ 365 01

/dále jen "Strana 1"/ na straně jedné

a

Smluvní strana 2

Martin Kolohnát

r.č.: 601215/2222

se sídlem: Nám. Míru 79, Hoření Lhota, PSČ 365 01

/dále jen "Strana 2"/ na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2184 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “NOZ“), tuto Smlouvu:

I.

1. Strana 1 prohlašuje, že jí svědčí vlastnické právo k

- pozemku p.č. 658/26 (orná půda) o výměře 37 m2;

- pozemku p.č. 714/5 (orná půda) o výměře 154 m2;

- pozemku p.č. 719/6 (travní p.) o výměře 36 m2;

vše v katastrálním území Hoření Lhota, obec Hoření Lhota.

Dále společně jen jako "Pozemky p.č. 658/26, p.č. 714/5, p.č. 719/6".

Vlastnické právo Strany 1 k Pozemkům p.č. 658/26, p.č. 714/5, p.č. 719/6 je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 195 pro k.ú. Hoření Lhota, obec Hoření Lhota.

2. Strana 2 prohlašuje, že jí svědčí vlastnické právo k

- pozemku p.č. 658/11 (orná půda) o výměře 260 m2

v katastrálním území Hoření Lhota, obec Hoření Lhota.

Dále jen jako "Pozemek p.č. 658/11".

Vlastnické právo Strany 2 k Pozemku p.č. 658/11 je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 1001 pro k.ú. Hoření Lhota, obec Hoření Lhota.

II.

Strana 1 touto Smlouvou odevzdává ze svého vlastnictví Pozemky p.č. 658/26, p.č. 714/5, p.č. 719/6 spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, a to do vlastnictví Strany 2, která je od Strany 1 nabývá.

Strana 2 touto Smlouvou odevzdává ze svého

Nahrávám...
Nahrávám...