dnes je 27.5.2024

Input:

Rozpočet na rok 202x

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7.3 Rozpočet na rok 202x

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení a editaci na odkazu zde

Tabulka


A. Náklady č.účtu  skutečnost 202x-2  očekávaná skutečnost 202x-1  návrh rozpočtu 202x  
     hlavní činnost  doplňková činnost  hlavní činnost  doplňková činnost  hlavní činnost  doplňková činnost  
Mzdové náklady 521                   
Zákonné soc. a zdrav. pojištění 524                   
Zákonné sociální náklady - FKSP 527                   
Jiné sociální náklady 528                   
Osobní náklady celkem                     
Spotřeba materiálu 501                   
Energie 502                   
Náklady na prodej zboží 504                   
Opravy a udržování 511                   
Nákup služeb 518                   
Odpisy dlouhodobého majetku 551                   
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj. 558                   
Ostatní náklady                     
Náklady celkem                     

Tabulka


B. Výnosy č.účtu skutečnost 202x-2  očekávaná skutečnost 202x-1  návrh rozpočtu 202x  
    hlavní činnost  doplňková činnost  hlavní činnost  doplňková činnost  hlavní činnost  doplňková činnost  
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601                   
Výnosy z prodeje služeb 602                   
Výnosy z pronájmu 603                   
Výnosy z prodaného zboží 604                   
Výnosy z prodeje materiálu 644                   
Použití fondů celkem                     
- použití fondu investic                     
- použití rezervního fondu                     
- použití fondu odměn                     
- použití FKSP                     
Výnosy z přij. transferů celkem 672                   
- příspěvek zřizovatele na provoz                     
- příspěvek zřizovatele na odpisy                     
- příspěvek zřizovatele na investice                     
- výnosy z ost. přijatých transferů                     
( EU, ministerstva, kraj......)                     
Jiné ostatní výnosy                   
Výnosy celkem                     

Tabulka


C. Výsledek hospodaření skutečnost 202x-2  očekávaná skutečnost 202x-1  návrh rozpočtu 202x  
Výsledek hospodaření za hlavní činnost před zdaněním                   
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost před zdaněním                   

Tabulka


Zpracoval: Schválil: (ředitel organizace) 
Dne: Dne: 
Nahrávám...
Nahrávám...