dnes je 13.7.2024

Input:

Rozpočet na rok 202x

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7.3 Rozpočet na rok 202x

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení a editaci na odkazu zde

A. Náklady   č.účtu   skutečnost 202x-2   očekávaná skutečnost 202x-1   návrh rozpočtu 202x  
        hlavní činnost   doplňková činnost   hlavní činnost   doplňková činnost   hlavní činnost   doplňková činnost  
Mzdové náklady   521                          
Zákonné soc. a zdrav. pojištění   524                          
Zákonné sociální náklady - FKSP   527                          
Jiné sociální náklady   528                          
Osobní náklady celkem                              
Spotřeba materiálu   501                          
Energie   502                          
Náklady na prodej zboží   504                          
Opravy a udržování   511                          
Nákup služeb   518                          
Odpisy dlouhodobého majetku   551                          
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj.   558                          
Ostatní náklady                              
Náklady celkem                              
B. Výnosy   č.účtu   skutečnost 202x-2   očekávaná skutečnost 202x-1   návrh rozpočtu 202x  
        hlavní činnost   doplňková činnost   hlavní činnost   doplňková činnost   hlavní činnost   doplňková činnost  
Výnosy z prodeje vlastních výrobků   601                          
Nahrávám...
Nahrávám...