dnes je 21.7.2024

Input:

Regulace zeleně v návrhu nového územního plánu města Brna

9.6.2020, , Zdroj: Frank Bold Advokáti, s.r.o. (https://www.fbadvokati.cz/)

Návrh nového územního plánu města Brna , ke kterému je možné podávat připomínky a námitky až do 30. 6. 2020, obsahuje relativně podrobné řešení městské zeleně včetně tzv. modrozelené infrastruktury.

Na jednu stranu lze hodnotit kladně, že Návrh nového územního plánu města Brna (dále jen „Návrh ÚPmB“ – zde je zveřejněn) klade větší důraz na zastoupení zeleně v Brně, než stávající platný územní plán města, a že reflektuje nutnost zabývat se modrozelenou infrastrukturou. Na druhou stranu řešení zeleně není řešením ideálním, neboť skýtá řadu rizik pro přípravu stavebních záměrů.

Omezují požadavky na zastoupení zeleně budoucí bytovou výstavbu?

Ano, pochopitelně, omezují. V plochách určených pro bydlení (B) a plochách smíšených obytných (C) vyžaduje Návrh ÚPmB zastoupení zeleně na terénu v rozsahu minimálně 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochy současně. Podrobnější požadavky ohledně zeleně na terénu pak mohou být stanoveny pro konkrétní rozvojové lokality v jednotlivých „kartách lokalit“. V tomto ohledu představuje Návrh ÚPmB posun směrem k většímu zastoupení zeleně. Aktuálně platný územní plán města Brna totiž požadavek minimálního zastoupení zeleně na terénu v procentuálním, tedy kvantifikovatelném, rozsahu, vůbec neobsahoval, a to ani u ploch bydlení (u těch je nyní požadováno pouze využití alespoň části vnitrobloků pro zeleň a hřiště).

Mohu stavět bydlení i v případě, že požadavek na minimální zastoupení zeleně na terénu nedodržím?

Ano, požadavek minimálního plošného zastoupení zeleně na terénu nemusí být dodržen v případě, že bude zeleň přiměřeně kompenzována. (Pro srovnání: stávající územní plán města Brna požadavky na kompenzaci zeleně neobsahuje.) Výjimka se uplatní i pro případy stavebních záměrů v určitém typu zástavby, která neumožňuje dodržet požadovaných 30 % zeleně na terénu, anebo by to bylo nevhodné. Návrh ÚPmB však není z hlediska aplikace možných výjimek z požadavku na minimální plošné

Nahrávám...
Nahrávám...