dnes je 20.6.2024

Input:

Regulace nočního klidu

24.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5 Regulace nočního klidu

MV ČR

Vzor ke stažení zde

Regulace nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, dle § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích

Obec (město, městys).........

Zastupitelstvo obce (města, městyse)..................

Obecně závazná vyhláška obce (města, městyse) .... č. .../20.., o nočním klidu

Zastupitelstvo obce (města, městyse) ............ se na svém zasedání dne ................ usnesením č. .............. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

(pozn: Obec uvede 1 variantu či obě s ohledem na skutečný obsah obecně závazné vyhlášky; tento komentář před vydáním obecně závazné vyhlášky vymažte!)

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.44

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

(pozn: Obec uvede 1 variantu či obě s ohledem na skutečný obsah obecně závazné vyhlášky; tento komentář před vydáním obecně závazné vyhlášky vymažte!)

varianta 1

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku

(pozn. pro obec: Obec uvede konkrétní datum, respektive konkrétní noc; tento komentář vymažte!)

b) v noci ze dne konání tradiční akce Masopust na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci únoru

c) v noci ze dne konání tradiční akce "RockFest" na den následující konané jeden víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červenci

(pozn. pro obec: Obec uvede název tradiční akce (slavnosti) či tradičních akcí (slavností) a předpokládaný termín jejího či jejich konání, a to uvedením např. dne v týdnu a měsícem konání, rovněž doporučujeme uvést rozsah konání, tedy počet nocí; tento komentář vymažte!)

d) v noci ze dne konání tradičních Svatovavřineckých hodů na den následující konaných jeden víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu

e) v noci ze dne konání tradiční letní akce na den následující konané poslední srpnový víkend v noci z pátku na sobotu

(pozn. pro obec: Obec označí tradiční akci (slavnost) popisem akce (slavnosti) a uvede předpokládaným termínem jejího konání, a to uvedením např. dne v týdnu a měsícem konání, rovněž doporučujeme uvést rozsah konání, tedy počet nocí; tento komentář vymažte!)

f) v místní části (obec uvede název místní části) v noci ze dne konání tradičních hodů na den následující konaných jednu noc ze soboty na neděli v měsíci listopadu atd.

varianta 2

1) Doba nočního klidu se vymezuje od ... do ... hodin, a to v následujících případech:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku

(pozn. pro obec: Obec uvede konkrétní datum, respektive konkrétní noc; tento komentář

vymažte!)

b) v noci ze dne konání tradiční akce Masopust na den následující konané jednu

Nahrávám...
Nahrávám...