dnes je 21.6.2024

Input:

Protokol o předání bytu

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.4
Protokol o předání bytu

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Předání bytu

V souvislosti se skončením nájmu je třeba převzít byt a sepsat předávací protokol a vrátit kauci. Je vhodné domluvit se s nájemcem několik dnů (týdnů) před skončením nájmu na prohlídce bytu. Cílem je zjistit, zda je třeba provést nějaké drobné opravy, které má nájemce hradit, či opravy větší nebo i poškození bytu.

Prohlídka je nejlepší během dne, za denního světla, neboť cílem je zjistit, zda je opotřebení obvyklé, to je totiž zahrnuto v nájemném, nebo bude potřeba se domluvit na malování, větších opravách a kolik času potrvá uvedení bytu do stavu způsobilého k předání. Ten by měl odpovídat stavu, v jakém byt předal nájemci pronajímatel při uzavřené nájemní smlouvy, pokud pronajímatel nepovolil dodatečně nějaké úpravy bytu.

Ve smlouvě o nájmu má mít pronajímatel uvedeno, co vše má hradit nájemce a co pronajímatel, jinak platí nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Je třeba zkontrolovat zejména koupelnu, fungující ventilátory, žaluzie apod., kuchyň a zařizovací předměty, malby a případnou plíseň, atd. Z toho pak vyplyne, co má hradit nájemce a co již pronajímatel, případně proč nájemce nesplnil svoji ohlašovací povinnost hlásit potřebu oprav, které má nést pronajímatel včas.

V bytech, kde bylo chováno zvíře, je třeba specifická kontrola, zda nejsou škrábance na dveřích, poškození podlah v místě krmení, atd.

Je třeba upozornit nájemce na vše, co je jeho povinnosti dát do pořádku. S nájemcem je pak vhodné sjednat čas konečného předání bytu, nejlépe o něco dříve, nejpozději poslední den nájmu.

Je třeba mít připraven závěrečný předávací protokol – podle protokolu, kterým jste byt předávali na začátku, ve 2 výtiscích, na místě se doplní vše potřebné. Smyslem celého protokolu je sepsat a zkontrolovat především

  • Vrácené a chybějící klíče, ovladače, zapsat stavy měřidel (elektroměr, plynoměr, vodoměry, jednotky tepla), dobré je mít s sebou i baterku, fotoaparát/telefon s foto;

  • Jednotlivé místnosti po vyklizení nábytku je třeba projít (ideálně s nájemcem), zkontrolovat výmalbu, podlahy, úklid, svítidla, všechno předané vybavení a jeho funkčnost, všechny přístroje, návody a do protokolu potvrdit, stav předání nebo sepsat "závady k řešení".

  • Následně je třeba, dohodnout, které práce (pokud nebyly dle předběžné dohody vykonány) půjdou na účet nájemce s tím, že bude doloženo vyúčtování, a poté vypořádána kauce.

  • Je vhodné sepsat rovněž dlužné částky nájemného a záloh nebo potvrdit všechny platby nájemci do

Nahrávám...
Nahrávám...