dnes je 13.7.2024

Input:

Protokol o předání bytu po skončení nájmu

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.6 Protokol o předání bytu po skončení nájmu

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru

Protokol o předání bytu po skončení nájmu

Vzor
Nájemce

Josef Novák

nar. 2.2.1965

Lounova 5, 110 00, Praha 1 – Staré Město

na straně jedné

(dále jen „nájemce”)

a

Pronajímatel

Správa bytů s.r.o.

Sídlem Krákorova 1550/1, 110 00, Praha 1

IČ: 222 22 222

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 4444

na straně druhé

(dále jen „pronajímatel”)

1. Předmět nájmu: byt ve zvýšeném přízemí domu č. p. 444 na adrese Lounova 5, Praha 1 o celkové výměře 70,73 m2 sestávající se z 1 pokoje, kuchyně, předsíně o rozloze, WC a koupelny (dále jen „Byt”)

2. Nájemní smlouva: Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1.1.2014; byt užíván nájemcem od 1.1.2014

3. Důvod ukončení nájmu: uplynutí nájemní doby

4. Vybavení bytu: viz. předávací protokol ze dne 1.1.2014

5. Změny předmětu nájmu, ke kterým došlo během nájmu se souhlasem Pronajímatele:

Pořadí   Popis změny   Datum udělení souhlasu  
1.      
2.      
3.      
4.      

6. Stav Bytu a jeho vybavení při předání pronajímateli

Po ukončení nájmu byl Byt předán zpět pronajímateli ve stavu (s přihlédnutím stavu při předání Bytu do užívání nájemci a ke změnám uvedeným v bodu 5)

- Bez závad s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

- S takto zjištěnými závadami, které jsou zhoršením stavu Bytu nebo jeho vybavení:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- V Bytě zůstává následující vybavení, které nájemce instaloval na vlastní náklady:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Nájemce předává pronajímateli následující dokumentaci:

Nahrávám...
Nahrávám...