dnes je 21.4.2024

Input:

Předkládací zpráva prvoinstančního orgánu

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.6.3 Předkládací zpráva prvoinstančního orgánu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Nejblíže nadřízený správní orgánKrajský úřad ........... kraje  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Vzor
Předložení odvolání proti *)rozhodnutí ve věci ...................................... / usnesení o .......................................

V zákonem stanovené lhůtě (POZN: do 30 dnů ode dne doručení přípustného a včas podaného odvolán NEBO do 10 dnů ode dne doručení nepřípustného nebo opožděného odvolání) v příloze předkládáme *) včasné / nepřípustné /opožděné odvolání ............ (koho) ............ proti našemu *)rozhodnutí ze dne.............................., č. j. ............, ve věci ......... / usnesení o ........................ ze dne.............................., č. j. ............. .

Zároveň předkládáme předmětný spisový materiál (případně včetně vyjádření ostatních účastníků k podanému odvolání), neboť jsme neshledali podmínky pro postup podle § 87 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb..

Prvoinstanční orgán je

Nahrávám...
Nahrávám...