dnes je 13.7.2024

Input:

Předávací protokol - Příloha č.6 smlouvy developerské

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.4 Předávací protokol - Příloha č.6 smlouvy developerské

JUDr. Petra Kejvalová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Příloha č. 6
Vzor Předávacího protokolu
PROTOKOL BYTOVÉ JEDNOTKY – PŘEDÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
Bytová jednotka: ……………

Předávající:

….

IČO …

se sídlem ……

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ….., oddíl …, vložka …..

zastoupena ………

Přebírající:

Jméno a příjmení: ………………………………

R. č.:………………………………………………

Trvale bytem ……………………………………

Přebírající bytovou jednotku přebírá na základě uzavřené kupní smlouvy s Předávajícím ze dne ………………………………………

I.
Věcné určení bytové jednotky a jejího příslušenství

Bytový dům: ……….

Bytová jednotka č. …………………………/ ……. NP Budovy

Vybavení bytu:

.

.

.

.

Další záznamy k bytu:

…………….

Klíče předávané k bytu:

…………….

Předávající Přebírajícího výslovně upozorňuje na nutnost výměny zámku vstupních dveří do Jednotky s ohledem na skutečnost, že Předávající negarantuje, že byly Přebírajícímu předány všechny existující exempláře klíče od vstupních dveří do Jednotky.

Dokumentace předávaná k bytu:

……………

II.
Vady a nedodělky

Vady a nedodělky zjištěné při předání bytu jednotky vč. termínu a způsobu odstranění:

  Popis vady   Způsob odstranění   Termín odstranění  
1   .   .   .  
2   .   .   .  
3   .   .   .  
4   .   .   .  
III.
Stavy měřidel a převod odběru elektrické energie
Číslo vodoměru TUV: ………………   stav:  
Číslo vodoměru SV: ………………   stav:  
Číslo elektroměru: ………………   stav:  
Nahrávám...
Nahrávám...