dnes je 27.5.2024

Input:

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše obec má nově zřízené termínované vklady u dvou bank, je povinnost tyto smlouvy zveřejňovat?

Odpověď:

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost mimo jiné územním samosprávným celkům prostřednictvím registru smluv uveřejňovat soukromoprávní smlouvy. Přičemž stanoví určité výjimky z povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...