dnes je 13.7.2024

Input:

Postup při převzetí domu do správy

14.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Postup při převzetí domu do správy

JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková

Co souvisí s převodem vlastnictví nemovité věci

Při přejímání nemovitých věcí je třeba mít především na zřeteli skutečnost, že každý vlastník se s převodem vlastnictví bytového fondu ujímá také výkonu veškerých vlastnických práv a povinností. Při přejímání každého obytného domu, ať už do vlastnictví nebo do správy, je nezbytné zejména:

  • zjistit úplnost a skutečnou platnost dokladů o vlastnictví obytného domu a pozemku, na němž je postaven, a jeho součástí či příslušenství;

  • zjistit, zda je nemovitá věc pojištěna a v jakém rozsahu.

Fyzická prohlídka při převzetí

Fyzickou prohlídku každého domu při převzetí do vlastnictví či správy je nutné provést s cílem odpovědně zjistit skutečný stavebně technický stav, protože podle něho se následně stanoví nejen potřeba finančních prostředků pro zajištění oprav v domě či pro provedení výměn předmětů vybavení jednotlivých bytů a nebytových prostor, které je povinen hradit vlastník domu, ale i pro rekonstrukci některých konstrukčních prvků či jejich výměnu. Zjištění všech těchto podstatných skutečností a předání potřebné dokumentace může totiž ovlivnit kvalitu výkonu správy každého obytného domu, která závisí mimo jiné i na péči, kterou věnujeme fyzickému převzetí domu.

Význam převzetí domu

Způsob převzetí každé nemovité věci, zejména však bytového fondu do správy předznamenává do budoucna kvalitu výkonu správy a zabezpečování jeho bezporuchového provozu. Proto je třeba převzetí každého domu věnovat patřičnou pozornost a zaměřit se na zjištění všech skutečností, které mohou výkon správy a provozu domu ovlivnit.

Při převzetí domu do správy je důležité především velice pečlivě zpracovat zejména:

  • protokol o předání a převzetí domu do správy,

  • přehled o předaných písemnostem k domu,

  • přehled o stavu domovních měřidel.

Plnění vlastnických funkcí

Od okamžiku převzetí každého domu vlastník, případně správce, musí zajistit řádné plnění základních vlastnických funkcí. Jedná se především o zajištění přehledu o majetku, jeho správy a bezporuchového provozu, ale i o přípravu rozsáhlejších záměrů

Nahrávám...
Nahrávám...