dnes je 27.5.2024

Input:

Plná moc pro společného zástupce

18.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.4
Plná moc pro společného zástupce

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Zmocnění společného zástupce

V souladu s ust. § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), platí, že spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu (osobou odpovědnou za správu domu může být buď společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství nevzniklo).

Tímto společným zástupcem pak nemusí být spoluvlastník jednotky nebo jeden z manželů, ale může jím být i kterákoli jiná osoba, kterou spoluvlastníci nebo manželé za tímto účelem vyberou (a zmocní), tedy i osoba, která není členem společenství vlastníků.

Pro uvedené zmocnění doporučujeme s ohledem na ust. § 441 odst. 2 NOZ písemnou formu (jelikož nejde o zastoupení jen k určitému právnímu jednání), a to i s ohledem na předcházení možným konfliktům o udělení či neudělení zmocnění.

Společný zástupce pak zastupuje spoluvlastníky nebo manžele i na shromáždění vlastníků a vykonává i další jejich práva, a to např. hlasování na shromáždění, příp. navrhování bodů programu shromáždění, reklamování vyúčtování služeb, komunikace s výborem společenství apod.

S ohledem na uvedené má společenství vlastníků právo po spoluvlastnících nebo manželích požadovat informaci, kdo je společným zástupcem spoluvlastníků/manželů v souladu s ust. § 1185 odst. 2 NOZ, a dále má právo nepovolit výkon výše popsaných práv pouze jednomu ze spoluvlastníků nebo manželů, pokud není společným zástupcem.

PLNÁ MOC

Zmocnitelé:

jméno, příjmení / název společnosti: .........................................................................

adresa trvalého bydliště / sídla: .................................................................................

datum nar. /IČ: ............................................................................................................

jméno, příjmení / název společnosti:

Nahrávám...
Nahrávám...