dnes je 13.7.2024

Input:

Pasporty nebytových prostor

17.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Pasporty nebytových prostor

Ing. Irena Zachariášová

Obsah pasportu nebytových prostor

V pasportu nebytového prostoru se evidují jen nebytové prostory, které jsou pronajímané. Nebytovým prostorem se podle zákona o vlastnictví bytů rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nemůže se ale jednat o příslušenství jednotlivých bytů ani o společné prostory domu, které tvoří jeho nedílnou součást jako např. společné sklepní prostory, chodby, schodiště apod.

Rovněž pasport nebytového prostoru je členěn do několika základních částí:

  • - základní identifikační údaje,
  • - základní údaje,
  • - informativní údaje o nájemci,
  • - údaje o jednotlivých konstrukčních prvcích, z nichž se příslušný nebytový prostor skládá nebo jimiž je vybaven.

Základní údaje

V části I. Základní údaje jsou sledovány pronajímané nebytové prostory v členění na sklepy, sociální zařízení, ostatní obchodní místnosti, kanceláře, dílny, provozovny, pracovny umělecké a vědecké, garáže nebo kulturní místnosti. Další druhy prostoru lze doplnit na volné řádky. U jednotlivých druhů místností se eviduje jejich počet, užitková plocha a otápěná plocha. Do posledního volného sloupce lze uvést započitatelnou podlahovou plochu, kterou je podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 části A k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se

Nahrávám...
Nahrávám...