dnes je 20.6.2024

Input:

Oznámení o slevě z nájemného

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.12
Oznámení o slevě z nájemného

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení zde

Oznámení o slevě z nájemného

poskytnuté v souvislosti s nájemní smlouvou o nájmu bytu ze dne 15. 11. 2021,

uzavřenou mezi:

1. Jiřím Svobodou

dat. nar. 17. 11. 1989

bytem Národní 16, 110 00 Praha 1

jako pronajímatelem na straně jedné (dále jako "Pronajímatel")

a

2. Tomášem Čechem

dat. nar. 1. 1. 1993

bytem Řipská 11, 130 00 Praha 3

jako nájemcem na straně druhé (dále jako "Nájemce")

(Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako "Smluvní strany")

I.

  1. Smluvní strany spolu dne 15. 11. 2021 uzavřely smlouvu na nájem bytové jednotky (dále jen "Smlouva") č. 2222/2, vymezené v domě č.p. 2222, v obci Praha, v katastrálním území Vinohrady, na adrese Řipská 11, Praha 3 (dále jen "Jednotka"), na základě které přenechal Pronajímatel Jednotku Nájemci za podmínek stanovených Smlouvou.
  2. S ohledem na skutečnost, že:

Jednotka má

Nahrávám...
Nahrávám...