dnes je 20.5.2024

Input:

Oznámení o odložení podnětu k zahájení řízení z moci úřední

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Oznámení o odložení podnětu k zahájení řízení z moci úřední

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Městský úřad ve Frýdku-Místku

odbor výstavby

Ve Frýdku-Místku dne 30.6.2021

Č.j. P 306/2021-10

ADS s.r.o.

Hradební 125

F r ý d e k - M í s t e k

Věc: podezření ze spáchání správního deliktu - oznámení o odložení podnětu k zahájení řízení z moci úřední

Odbor výstavby Městského úřadu ve Frýdku-Místku obdržel Váš podnět ze dne 28. 6. 2021 k prošetření protiprávního jednání firmy PEER s.r.o., která měla údajně zahájit nepovolené stavební práce na pozemku parc. č. 128/1 v kat. úz. Frýdku-Místku.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že

Nahrávám...
Nahrávám...