dnes je 23.7.2024

Input:

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.3 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení zde

Vzor
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín

Šafaříkova 842, 506 01 Jičín

Číslo jednací:    Vyřizuje: Mgr. Jana Suchá    Dne: 2. 7. 2022   
13-202102- 412          

Věc: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad”) Vám oznamuje, že v budově Obecního úřadu Holobrady, v období od 18. 8. 2022 do 4. 9. 2022, vždy v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod., podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním/přepracováním do digitální formy (dále jen „obnovený katastrální operát”) v katastrálním území Přívaly obce Holobrady.

Ve dnech 18. 8. 2022 a 4. 9. 2022 od 9.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce”). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci”) se upozorňují na tyto skutečnosti:

  1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická práva ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
  2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm.
Nahrávám...
Nahrávám...