dnes je 21.7.2024

Input:

Opravné rozhodnutí - rozhodnutí o provedení opravy zřejmé nesprávnosti ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí - podle § 70 SŘ

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.5.2 Opravné rozhodnutí - rozhodnutí o provedení opravy zřejmé nesprávnosti ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí - podle § 70 SŘ

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 

Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel) 

Další případný(-í) účastník(-ci) řízení 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

O P R A V N É R O Z H O D N U T Í

Vzor
Městský úřad ................ rozhodl takto *) na žádost účastníka /z moci úřední takto:

Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se provádí oprava výroku písemného vyhotovení rozhodnutí Městského úřadu ...................... ze dne ..........................., čj. .............., tak, že text

Nahrávám...
Nahrávám...