dnes je 21.6.2024

Input:

Nový spisový a skartační řád - schválení

16.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vytvořily jsme si společně s místostarostkou spisový a skartační řád, který nahradí ten původní. Musíme jej nechat odsouhlasit zastupitelstvem?

Odpověď:

Podle § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tajemník obecního úřadu vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Spisový řád a skartační řád obecního

Nahrávám...
Nahrávám...