dnes je 23.4.2024

Input:

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody nabyla účinnosti

5.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1.1.2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 446/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Hlavním důvodem novely bylo provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu, neboť praxe ukázala, že zatímco jiné výrobky (kovové, plastové) již po vyrobení nemění své vlastnosti, u cementových výrobků probíhá tzv. proces „zrání“, během kterého své vlastnosti mění. Tento proces trvá řádově týdny až

Nahrávám...
Nahrávám...