dnes je 25.4.2024

Input:

Náležitosti rozhodnutí podle § 68 SŘ - obecně

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.3.0 Náležitosti rozhodnutí podle § 68 SŘ - obecně

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 

Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel) 

Další případný(-í) účastník(-ci) řízení 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

R O Z H O D N U T Í

Vzor
Městský úřad ................ rozhodl takto:

§ 68 odst. 2 SŘ: "VE VÝROKOVÉ ČÁSTI se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok

Nahrávám...
Nahrávám...