dnes je 21.7.2024

Input:

Nájemné u novostaveb

31.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.4 Nájemné u novostaveb

MMR ČR

Pro definování nájemného novostavby referenčního bytu prezentuje cenová mapa koeficient nájemného u novostaveb. Tento koeficient vyjadřuje index odhadované tržní hodnoty nájemného statistického referenčního bytu a odhadované tržní hodnoty nájemného novostavby statistického referenčního bytu. Zpracovatel si je vědom jak určitých propojení mezi výší nabídkových cen nájemného bytů a novostaveb bytů, tak velkého omezení v oblasti dostupnosti dat o nabídkových cenách nájemného novostaveb bytů, proto z důvodu možnosti okamžitého využití pro potřeby tvorby CMNB zvolil následující postup výpočtu daného koeficientu:

Koeficient nájemného je kalkulován pro určité územní jednotky a následně slouží v rámci těchto územních jednotek k rekalkulaci odhadnuté tržní hodnoty nájemného příslušné velikostní kategorie referenčního bytu na odhadnutou tržní hodnotu nájemného potenciální novostavby příslušné velikostní kategorie referenčního bytu. V případě potřeby odhadnout tržní hodnotu nájemného novostavby referenčního bytu rovněž pro územní jednotky, u kterých není koeficient nájemného definován, je možné postupovat dvěma způsoby:

  1. obrátit se s příslušným dotazem na zpracovatele,
  2. použít definovaný koeficient novostavby z obdobné územní jednotky. 

Koeficient nájemného je proměnná, která je vypočtena na základě výsledků regresní analýzy o odhadu tržní hodnoty nájemného, tj. s využitím upraveného modelu A. Vzhledem k omezenému množství dat o novostavbách byl proveden propočet, který vyjadřuje rozdíl nájemného referenčního bytu a nájemného novostavby referenčního bytu obecně bez rozlišení velikostní kategorie. 

Postup propočtu koeficientu je následující: S ohledem na skutečnost, že v rámci odhadované tržní hodnoty nájemného novostavby referenčního bytu není možné zohlednit velikostní kategorie jako u

Nahrávám...
Nahrávám...