dnes je 16.7.2024

Input:

Manuál uživatele - Příloha č.4 smlouvy developerské

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.2 Manuál uživatele - Příloha č.4 smlouvy developerské

JUDr. Petra Kejvalová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Příloha č. 4
Manuál uživatele
MANUÁL UŽIVATELE BYTOVÉ/NEBYTOVÉ JEDNOTKY

Vzor
Vážení klienti, vítáme vás ve vašem novém domově. Abychom vám usnadnili jeho správné užívání, připravili jsme pro vás Manuál uživatele.

Seznamte se prosím proto s jeho obsahem dříve, než začnete svou jednotku užívat.

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ

1/ Větrat

Zdi novostaveb několik měsíců vysychají, a proto je v nových domech více vlhka než ve starších stavbách, zároveň izolace je velmi kvalitní a nová okna skvěle těsní…

Co dělat, abyste předešli zvýšené vlhkosti, která kvůli dobrým izolačním vlastnostem novostaveb nemá kam odcházet?

Je třeba ve zvýšené míře větrat – v prvních měsících výrazně více, než jste byli zvyklí ve svých předchozích bytech.

Co může způsobit nedostatečné větrání?

• Orosená okna, plíseň na zdech, stropech a podlahách,

• prasklý vnitřní parapet (stékající kondenzovaná voda z oken se vsákne do parapetů, ty nabobtnají a prasknou),

• plošně vystouplé krátké spoje na vinylové podlaze,

• vytlačené (odlepené) soklové lišty.

2/ Přemýšlet nad rozmístěním nábytku

Vinylová podlaha pracuje a vlivem vlhkosti a tepla se mírně pohybuje. Když podlahu zatížíte v protilehlých stranách místnosti, může se vyboulit a začít vrzat.

3/ Respektovat, že stěny novostaveb mírně pracují

U novostaveb je relativně velká pravděpodobnost, že drobně popraskají omítky. Je to způsobeno sedáním objektu nebo také například změnami teplot.

OBSAH :

1/ Bytové jednotky, ateliéry

2/ Společné prostory – garáže

3/ Společné prostory – sklepy

4/ Společné části domu

5/ Nejčastější dotazy

6/ Reklamace

7/ Dovolené zatížení podlahových konstrukcí

8/ Dokumentace skutečného provedení

1/ BYTOVÉ JEDNOTKY, ATELIÉRY

  1. 1.1. NENÍ POVOLENO

• provádět otvory a prostupy skrz obvodové stěny a ve fasádě,

• provádět otvory ve zdech koupelny či kuchyně v pásu o šířce 50 cm mezi 20 a 90 cm výšky od podlahy,• provádět otvory v šířce 1 m od osy bytového rozvaděče (rozvod elektro), v šířce 20 cm pod a nad vypínači světel a pod elektrickými zásuvkami, vodovodními přípojkami a kanalizačními odpady,

• provádět změny či úpravy ovlivňující exteriér domu,

• provádět demontáž/zaslepení/ucpání okenních štěrbin nebo fasádních průvětrníků,

• zasahovat do nosných či mezibytových konstrukcí (neplatí pro zavěšení kuchyňské linky),

• zasahovat do vrstev podlah včetně balkonů/lodžií/teras (kromě svrchních/nášlapných),

• cokoli kotvit do konstrukce i na konstrukce balkonů/lodžií/teras (včetně zábradlí) a na ploty předzahrádek,

  • v případě zvukového upozornění („pípání”) vyměnit napájecí zdroj (např. baterie 9 V) v požárním hlásiči,

• jedenkrát ročně zkontrolovat funkčnost požárního hlásiče stisknutím tlačítka „test”,

• našlapovat na vnitřní parapety oken či balkonových dveří (ani při jejich údržbě),

• instalovat odsavače kuchyňských par (digestoře) s výkonem vyšším než 300 m3/h při externím tlaku 100–150 Pa,

• zasahovat do zeminy na zelených střechách (nevztahuje se na travní porost),

• používat zahradní grily a podobná zařízení pracující s otevřeným ohněm,

• stoupat na venkovní parapety.

  1. 1.2. JE NUTNÉ

• udržovat vnitřní prostředí jednotky, zejména teplotu 20–23 °C, relativní vzdušnou vlhkost 45–55 %,

• neumisťovat nábytek tak, aby byla znemožněna cirkulace vzduchu podél obvodových stěn – min. 10 cm od stěny (plísně),

• kontrolovat těsnost požárního prostupu (vstupní dveře) minimálně 1×/rok,

• čištění filtrů ventilátorů WC a koupelen,

• neprodleně odstraňovat sněhovou pokrývku z povrchů balkonů/lodžií/teras,

• pečovat o všechny silikonové tmely (zejména u zařizovacích předmětů) a obnovovat je,

• při montáži vlastní termostatické vodovodní baterie umístit na přívodu teplé a studené vody zpětnou klapku(podrobné informace uvádějí výrobci),

• při montáži odsavače kuchyňských par (digestoř) osadit do odsávacího potrubí zpětnou klapku.

1.3. DOPORUČUJE SE

• pravidelné čištění filtrů odsavačů kuchyňských par (digestoří),

• uplatňovat veškerá pravidla stanovená tímto manuálem i na případné dodavatele (zejména stěhovací a montážní firmy),

• pravidelná údržba oken (promazání kování a pantů),

• nepoužívat diodové světelné zdroje ve stropních svítidlech.

  1. GARÁŽE – PARKOVACÍ STÁNÍ

2.5. NENÍ POVOLENO

• užívat garážová stání k jinému účelu než parkování osobního vozidla/motocyklu,

• skladovat v prostoru garáží jakékoli hořlavé/nebezpečné látky,

• skladovat v prostoru garáží pneumatiky,

• vjíždět do prostoru garáží s vozidly znečištěnými sněhem nebo ledem,

• vjíždět do prostoru garáží s vozidly, u kterých kvůli jejich technickému stavu hrozí únik provozních kapalin,

• vjíždět do prostoru garáží s vozidly s neplatnou emisní zkouškou (STK),

• provádět servisní ani jinou údržbovou činnost na vozidlech,

• ohraničovat stání jakoukoli konstrukcí (příčky, TROAX apod.),

• vodu ze žlabů spádovaných garáží svádět či vylévat do kanalizační sítě,

• parkovat na jiných stáních než přidělených ke konkrétní jednotce,

2.2. JE NUTNÉ

• čistit žlaby a jímky spádovaných garáží včetně vypláchnutí čistou vodou (podle potřeby, minimálně však 1× ročně),

• v případě výpadku elektrického proudu (nefunkční vjezdová vrata) postupovat při jejich nouzovém otevíraní v souladu s postupem uvedeným v manuálu vjezdových vrat,

• řídit se dopravním značením (zejména omezení LPG/CNG a výška vozidla).

2.3. DOPORUČUJE SE

• při vjezdu a výjezdu vyčkat úplného a řádného zavření vjezdových vrat (eliminace rizika vniknutí neoprávněných osob do budovy),

• dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob.

2.4. CO ZEJMÉNA NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁRUKY (CO ZEJMÉNA NELZE POVAŽOVAT ZA VADU)

• veškeré vady zjevné (vč. mechanických poškození) neuvedené v předávacím protokolu jednotky,

• veškeré vady způsobené nesprávným užíváním či nesprávnou údržbou jednotky/výrobku/materiálu,

• veškeré vady způsobené dodatečnými zásahy majitele jednotky či třetích osob (včetně vad v budoucnu vzniklých v důsledku takovýchto úprav),

• veškeré vady způsobené zásahem vyšší moci (živelné pohromy, extrémní klimatické podmínky atd.).

  1. SKLEPY

3.1. NENÍ POVOLENO

• skladovat v prostoru sklepu jakékoli hořlavé/toxické či jinak nebezpečné látky,

• skladovat předměty, které mohou být příčinou nevyhovujících hygienických podmínek (hlodavci, hmyz apod.),

• skladovat předměty, jež mohou být poškozeny v důsledku vyšší vzdušné vlhkosti (sklepy jsou nevytápěná část domu),

• zasahovat, upravovat či přemisťovat rozvody technického vybavení domu,

• provádět dodatečné otvory do požárně dělicích úseků.

3.2. JE NUTNÉ

• zachovat volný přístup k požárním ucpávkám (průchody potrubí skrze zdi či stropy),

• neopírat o plechové sklepní příčky předměty vyšší hmotnosti.

3.3. DOPORUČUJE SE

• umisťovat předměty tak, aby při jejich pádu nemohlo dojít k zablokování dveří z vnitřní strany,

• umisťovat předměty

Nahrávám...
Nahrávám...