dnes je 20.6.2024

Input:

Krizová karta pro obce I. a II. typu

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.0.5 Krizová karta pro obce I. a II. typu

HZS Moravskoslezský kraj

Vzor ke stažení zde

Příklad vyplněné karty zde

Krizová karta obce má poskytnout orgánům krizového řízení obce jednoduchý nástroj se základními údaji pro rychlou orientaci a využití při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí v obci.

Formát KKO:

 • - pro větší obce: 4 strany formátu A4 - složený dvoulist (2 strany A4 s potřebnými údaji ve formě tabulek, z druhé strany mapa A3)
 • - pro malé obce: 2 strany formátu A4 - jeden list (jedna strana s potřebnými údaji ve formě tabulek, z druhé strany mapa A4)

Poznámka: "větší obce" = města a ostatní obce zvláště zatížené možným vznikem krizové situace nebo závažné mimořádné události

Obsah KKO:

A. Tabulky

 1. Základní kontakty
 2. Tísňové linky
 3. Havarijní služby
 4. Rizika v obci
 5. Varování a informování obyvatel obce
 6. Evakuace
 7. Možnosti a kapacity obce pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí
 8. Povodňová komise
 9. Evakuační komise
 10. Další údaje dle potřeb obce

B. Mapa

 • - Vyznačené zdroje rizik
 • - Významné objekty v obci

Zpracovatel: Obec za metodické pomoci příslušného územního odboru HZS MSK ve spolupráci s příslušnou ORP.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ KARTY

Záhlaví – vyplní se název obce a početní stav obyvatel obce

1. Základní kontakty

 • - sloupec 1 : doplní se název ORP, názvy sousedních obcí, místo ÚO a místo stanic HZS
 • - sloupec 2: uvede se příjmení a jméno osoby vykonávající příslušnou funkci
 • - sloupec 3 : v řádku ORP se uvede starosta/ka nebo primátor/ka
 • - sloupce 4,5,6: vyplní se čísla telefonů podle rozdělení

2. Tísňové linky

tabulka je připomenutím tísňových linek

3. Havarijní služby

pro danou obec se uvedou jen ty, které jsou vázány na dálkové rozvody: služby reálné pro všechny obce jsou předepsány (elektřina, telefon), další se dopíší (např. voda, plyn).

4. Rizika v obci

 • - sloupec 1 : v řádcích pod sebe se vypíší jen kalkulované druhy rizik s předpokladem dopadu na obec; (povodeň přirozená, zvláštní povodeň, epizootie, únik nebezpečné látky, metan, případně další)
 • - sloupec 2 : v řádcích se
Nahrávám...
Nahrávám...