dnes je 13.7.2024

Input:

Evidence právních předpisů obcí

20.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.0.8 Evidence právních předpisů obcí

JUDr. Peter Samčík

Vzor ke stažení zde

Právní předpisy obcí

Orgány obce (zastupitelstvo obce a rada obce) schvalují a vydávají ve své působnosti právní předpisy, a to:

  • obecně závazné vyhlášky (OZV), vydávány v samostatné působnosti obce zastupitelstvem obce,

  • nařízení obce, vydávány v přenesené působnosti obce radou obce (kde se rada obce nezřizuje, vydává je zastupitelstvo obce).

Přitom platí (viz § 12 odst. 6 zákona o obcích), že obec neprodleně po vyhlášení zašle OZV ministerstvu vnitra a nařízení obce krajskému úřadu.

Obec je, podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích, povinna vést v evidenci právních předpisů:

  • pořadové číslo/kalendářní rok,

  • název právního předpisu,

  • datum jeho schválení,

  • datum nabytí jeho platnosti,

  • datum nabytí účinnosti,

  • popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.

Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

Nahrávám...
Nahrávám...