dnes je 20.6.2024

Input:

Čestné prohlášení

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.10 Čestné prohlášení

MV ČR

Vzor ke stažení zde

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍJá, .............(titul, jméno, příjemní)............................................................................................................

datum narození: ................................................

trvalé bydliště: ..............................................................................................................................................

PRO ÚČELY VÝPLATY ODCHODNÉHO DLE § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE U MĚ NEJSOU DÁNY PŘEKÁŽKY PRO VÝPLATU ODCHODNÉHO STANOVENÉ V § 77 odst. 5 a 6*) ZÁKONA O OBCÍCH.

V..............................................

dne...........................................

Podpis................................................................

_______________

*) (5)

Nahrávám...
Nahrávám...