dnes je 23.6.2024

Input:

522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností, ve znění účinném k 1.1.2019
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
240/2008 Sb.
(k 1.8.2008)
mění 29 novelizačních bodů včetně příloh; ruší přílohy č. 4 a 14
360/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 54 novelizačních bodů
322/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, celkem 45 novelizačních bodů
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Toto nařízení stanoví
a)  v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b)  v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c)  v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d)  v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
e)  v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
f)  v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
g)  v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
h)  v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
i)  v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
j)  v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
k)  v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
l)  v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
m)  v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
n)  v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o)  v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
p)  v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
q)  v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
r)  v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky,
s)  v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
t)  v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
(2)  Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.
(3)  Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.
(4)  Podle přílohy č. 1 k tomuto
Nahrávám...
Nahrávám...