dnes je 23.6.2024

Input:

498/2021 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 498/2021 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), ve znění účinném k 1.1.2024
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2021
o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
405/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2022.
Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) se zavádí na základě nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, a stanoví doplňkové dvoumístné číselné statistické znaky vybraného zboží.
Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) navazuje na Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků zavedený sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb. a plně ho nahrazuje.
Znění číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) je obsahem přílohy tohoto sdělení.
Platné znění zavedeného číselníku bude v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https:/www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.
Sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, a sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb., o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, se dnem 1. ledna 2022 ruší.
 
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příloha
Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky
 
Kód kombinované nomenklatury 1)
Doplňkový statistický znak
Kód kombinované nomenklatury s doplňkovým statistickým znakem
Název zboží
22071000
10
2207100010
Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
22071000
90
2207100090
Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
22072000
10
2207200010
Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
22072000
20
2207200020
Směs 70-85 % objemových kvasného lihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a motorového benzinu, bez aditiv, pro pohon motorů (např. ethanol E85)
22072000
90
2207200090
Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro jiné použití než pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
Nahrávám...
Nahrávám...