dnes je 23.5.2024

Input:

472/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.

č. 472/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
[zrušeno č. 356/2008 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 17. prosince 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 12 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 451/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odstavec 5
Nahrávám...
Nahrávám...