dnes je 21.7.2024

Input:

449/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 449/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2016,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce 186 z roku 2016:
  
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 944
dvě
2 660
tři
3 478
čtyři a více
4 194
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
711
dvě
973
tři
1 272
čtyři a více
1 572
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
7 720
6 114
5 822
4 950
4 763
dvě
11 004
8 806
8 407
7 213
6 957
tři
14 896
12 022
11 500
9 939
9 604
čtyři a více
18 577
15 112
14 482
12 599
12 195
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
4 357
4 357
4 357
4 357
4 357
dvě
6 429
6 429
6 429
6 429
6 429
tři
8 880
8 880
8 880
8 880
8 880
čtyři a více
11 244
11 244
11 244
11 244
11 244
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2017.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...