dnes je 5.3.2024

Input:

377/2020 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

č. 377/2020 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. září 2020
o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. října 2020 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen „klasifikace MKF”).
Klasifikace MKF je českou verzí klasifikace ICF (v anglickém originále International Classification of Functioning, Disability and Health), je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni.
Umožňuje standardizované objektivní hodnocení funkčních schopností a jejich limitací ve zdravotnictví pro účely vykazování zdravotní péče, předepisování a proplácení zdravotnických prostředků, hodnocení stupně disability (zdravotního
Nahrávám...
Nahrávám...