dnes je 22.4.2024

Input:

340/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019

č. 340/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. prosince 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 215/2019 Sb. se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opakované volby do zastupitelstva města.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
1
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
18 010
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
8 644
Nahrávám...
Nahrávám...