dnes je 16.7.2024

Input:

318/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění účinném k 23.12.2021

č. 318/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění účinném k 23.12.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2013
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
73/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění přílohy
207/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění přílohy
29/2020 Sb.
(k 21.2.2020)
mění přílohy
440/2021 Sb.
(k 23.12.2021)
mění přílohy
Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
(1)  Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení.
(2)  Vymezení jednotlivých evropsky významných lokalit obsahuje
a)  název evropsky významné lokality (dále jen „lokalita”), její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality znázorňující orientační vedení hranic lokality, její rozlohu,
b)  údaje o tom, které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy, vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují, a
c)  údaje o tom, v jaké kategorii zvláště chráněných území se navrhuje lokalitu nebo její část vyhlásit v případě, že ochrana lokality nebo její části dosud není zajištěna vyhlášením zvláště chráněného území, není chráněna smluvně anebo pokud pro zachování příznivého stavu předmětu ochrany nebude dostatečná ochrana lokality nebo její části podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě, že má být zvláště chráněným územím vyhlášena pouze část lokality, je za příslušnou kategorií uvedeno slovo „část”.
§ 2
Hranice biogeografických oblastí na území České republiky
Orientační grafické znázornění vedení hranic biogeografických oblastí na území České republiky je uvedeno v příloze č. 1076 k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.  Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
2.  Nařízení vlády č. 301/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
3.  Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
Nahrávám...
Nahrávám...