dnes je 21.6.2024

Input:

305/2016 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 305/2016 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 1. září 2016
o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
289/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 9 a přílohu; ruší § 11
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu a Českou kanceláří pojistitelů.
§ 2
Datový soubor
(1)  Pro účely této vyhlášky se datovým souborem rozumí elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami.
(2)  Formát a struktura datového souboru jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.
§ 3
Výkazy tuzemské pojišťovny
(1)  Tuzemská pojišťovna sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví1) .
(2)  Tuzemská pojišťovna dále sestavuje
a)  čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky”,
2.  POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky” a
3.  POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech”,
b)  čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví”,
2.  POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního kapitálového požadavku” a
3.  POJ (ČNB) 26-04 „Činnost pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným”,
c)  ročně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu”,
d)  ročně a předkládá ve lhůtě pro předkládání ročních kvantitativních informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4)
Nahrávám...
Nahrávám...