dnes je 23.5.2024

Input:

10/2019 Sb., Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 10/2019 Sb., Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 15. ledna 2019
o výkaznictví v hazardních hrách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
466/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část čtvrtou
467/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění název a § 1
Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob, obsahové náležitosti a lhůtu pro přenos dat provozovatele orgánům vykonávajícím dozor podle zákona o hazardních hrách, rozsah přenášených dat a jiné technické parametry poskytování výkaznictví, a to v podobě
a) denního herního výkaznictví v případě živé hry provozované jinak než jako internetová hra,
b) denního herního zápisu v případě binga provozovaného jinak než jako internetová hra,
c) vzdáleného přístupu v případě jiné hazardní hry než podle písmen a) a b).
HLAVA II
OBECNÉ POŽADAVKY NA AUTOMATIZOVANÝ VÝSTUP
§ 2
Registrace
(1) Provozovatel oznámí orgánu vykonávajícímu dozor údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu tak, aby toto sdělení došlo orgánu vykonávajícímu dozor nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má být automatizovaný výstup poprvé poskytnut. Provozovatel ve sdělení vedle obecných náležitostí podání dále uvede
a) kvalifikovaný certifikát provozovatele pro uznávanou elektronickou pečeť používaný podle přílohy k této vyhlášce k pečetění souboru,
b) certifikát veřejného klíče provozovatele používaného podle přílohy k této vyhlášce pro účely
1. šifrování souboru,
2. autentizace při šifrovaném autentizovaném přenosu,
c) část adresy internetové stránky provozovatele sloužící podle přílohy k této vyhlášce k sestavení adresy používané k
1. poskytování automatizovaného výstupu,
2. zaslání potvrzovacího balíčku v případě, kdy poskytnutý automatizovaný výstup je formálně správný, a
3. zaslání potvrzovacího balíčku v případě, kdy poskytnutý automatizovaný výstup není formálně správný,
d) další údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu na straně provozovatele v souladu s přílohou k této vyhlášce.
(2) Orgán vykonávající dozor oznámí provozovateli
a) kvalifikovaný certifikát orgánu vykonávajícího dozor pro kvalifikovanou elektronickou
Nahrávám...
Nahrávám...