dnes je 23.6.2024

Input:

294/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění účinném k 1.12.2019

č. 294/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění účinném k 1.12.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2012
o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
452/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 a přílohu č. 5; ruší přílohu č. 8
91/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
475/2017 Sb.
(k 29.12.2017)
mění § 6 odst. 1
185/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 6
39/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění přílohy č. 4 a 5; nové přechodné ustanovení
265/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 1
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) tohoto zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 69 písm. c) tohoto zákona:
§ 1
Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace
(1)  Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním volby prezidenta republiky zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití.
(2)  Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových volebních komisí. Ministerstvo vnitra převezme prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí veškerou volební dokumentaci od zvláštních okrskových volebních komisí. Obecní úřad a Ministerstvo vnitra ponechají pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volbu prezidenta republiky. Úřední obálky a použité hlasovací lístky obecní úřad a Ministerstvo vnitra protokolárně zničí
a)  po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby prezidenta (dále jen „návrh na neplatnost”),
b)  po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo
c)  po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.
(3)   Volební dokumentaci krajských úřadů a pověřených obecních úřadů uschovají tyto úřady. Pověřený obecní úřad uschová jedno vyhotovení zápisů o průběhu a výsledcích hlasování ve volebních okrscích. Kopii jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.
(4)  (6) Dokumentace o finančních nákladech na volbu prezidenta republiky se uloží odděleně od ostatní volební dokumentace.
(5)  (7) Pro volební dokumentaci týkající se konání volby prezidenta republiky se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:
a)  skartační znak A pro kandidátní listiny, prohlášení kandidátů, včetně dalších podkladů ke kandidátní listině,
Nahrávám...
Nahrávám...