dnes je 4.6.2023

Povinnosti plynoucí z vlastnictví nemovité věciArchiv

14.10.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmocnění společného zástupce jednajícího za spoluvlastníky garážeGarance

12.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pachtovní smlouva - zemědělský pacht podle § 2332 NOZGarance

15.11.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o splátkách s doložkou o ztrátě výhody splátekArchiv

14.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odevzdání a vyklizení bytuArchiv

10.2.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domovní řád - závazná úprava chování v domě či souhrn doporučení?Garance

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro chování v domě - domovní řádGarance

5.5.2015, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost nájemce bytu o přijetí další osoby do bytuArchiv

17.3.2014, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plná moc pro společného zástupceGarance

18.10.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bytuArchiv

10.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva na jednotkuGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikáníArchiv

3.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směnná smlouva vlastnických práv na pozemkyGarance

15.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí nemovitosti mezi prodávajícím a třemi kupujícímiGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu neplacení nájemnéhoGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotceGarance

17.3.2021, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí pozemkuGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí pozemku se stavbouGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytuGarance

3.2.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zrušení věcného břemene užíváníArchiv

13.5.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o zrušení služebnosti užívacího právaArchiv

10.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výstavbě jednotek formou půdní nástavbyGarance

15.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu nesplnění oznamovací povinnostiGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR D - Uznání dluhu (dlužné nájemné) dle § 2053 a násl. NOZArchiv

13.11.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o narovnání z titulu způsobené škody na pronajatém bytěArchiv

26.9.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního právaGarance

17.3.2021, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva k opuštění bytu nájemcemArchiv

1.1.2017, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o zajištění hrobnických pracíGarance

28.3.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výproseGarance

16.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro objednateleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výzvy vlastníka k nápravě závadného jednáníGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada škody způsobené průzkumnými hydrogeologickými vrty

7.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela občanského zákoníku účinná od července 2020

12.5.2020, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výpůjčceGarance

19.4.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

21.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZORGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotoviteleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o započtení pohledávekGarance

15.7.2019, Mgr. Martin Doleček, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o předání a převzetí domu do správyGarance

15.7.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu nebytového prostoru na dobu neurčitou - služby placené paušálněGarance

28.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovací smlouva se zřízením věcného břemene - doživotního užívacího právaArchiv

12.2.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...