dnes je 29.11.2023

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

21.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 142/2023 do částky 154/2023)

Komentář textu Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMRGarance

21.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K stanovisku -  Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMR  - publikovanému na stránkách MMR, vznikla diskuse, týkající se ustanovení § 3351 odst. 2 NOZ, kde se stanoví, že: „Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci…

Nájemné za vybavení bytu - text zveřejněný na stránkách MMRGarance

18.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 2246, že strany si ujednají nájemné pevnou částkou. V odstavci 2 připouští dokonce, že lze uzavřít nájemní smlouvu bez sjednané výše nájemného, které se v…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

14.11.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 6. 11. do 12. 11. 2023.

Zodpovědnost za znečištění veřejného prostranství psem

13.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravomoc starosty k uzavření smlouvy

13.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas s výstavbou nově účelové komunikace

10.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce

8.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstranění autovraku z veřejného parkoviště

20.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení usnesení zastupitelstva v rámci bodu programu "různé"

18.10.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupě pozemku v době změny územního plánu

16.10.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový spisový a skartační řád - schválení

16.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas obce s dělením pozemku

13.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouva - běžná variantaGarance

1.10.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze vstupnéhoGarance

14.8.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor obecně závazné vyhláškyArchiv

27.7.2023, MV ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Viz níže odkazujeme na příslušné vzory zpracované spolu s metodikami Ministerstvem vnitra ČR a uvedené na odkaze zde.

Krizová karta pro obce I. a II. typuGarance

25.7.2023, HZS Moravskoslezský kraj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešeníGarance

25.7.2023, Miloslav Starý, HZS Moravskoslezský kraj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Starosta obce podle § 16 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, při provádění záchranných a likvidačních prací:

Regulace hlučných činnostíGarance

24.7.2023, MV ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regulace nočního kliduGarance

24.7.2023, MV ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regulace používání zábavní pyrotechnikyGarance

24.7.2023, MV ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...