dnes je 20.5.2024

Input:

Zpevnění koryta vodního toku jako vodní dílo

13.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je nebo není úprava koryta vodního toku, zpevnění jeho břehu, vodním dílem ve smyslu § 55 vodního zákona?

Odpověď:

Vodním dílem se podle § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona rozumí stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků. Pro definování vodního díla podle § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona je tedy nutné nejprve posoudit, zda je stavba umístěna v korytu vodního toku či nikoli. Podle § 44 odst. 1 vodního

Nahrávám...
Nahrávám...