dnes je 13.7.2024

Input:

Žádost zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy nebo platu

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.5 Žádost zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy nebo platu

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Žádost zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy nebo platu poskytnutého za pracovní volno po dobu výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je v pracovním nebo v jiném obdobném poměru
Potvrzení o účasti na zasedání

Vzor
Potvrzuji, že se níže uvedený neuvolněný člen/členka zastupitelstva:

Jméno a příjmení……………………

zúčastnil/a dne ………………… zasedání (nehodící škrtněte):

zastupitelstva,
výboru zastupitelstva,
komise rady,

jiné ………………………………………….

Dne:…………………………

……………………………………

podpis pověřeného zaměstnance obce nebo předsedy (tajemníka) výboru, komise,

případně jiné oprávněné osoby

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Dne: …………………………………………

……………………………

podpis neuvolněného člena/členky zastupitelstva

Za zaměstnavatele výše uvedeného neuvolněného člena/členky zastupitelstva žádám o refundaci mzdy nebo platu za poskytnuté pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu v souvislosti s výše potvrzeným výkonem veřejné funkce.

Nahrávám...
Nahrávám...