dnes je 25.4.2024

Input:

Žádost o údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí

20.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.1 Žádost o údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí

red

Vzor ke stažení zde

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKO-SLEZSKÝ KRAJ
Katastrální pracoviště Opava
Praskova 11/194
746 55 Opava Opava, 30. března 2009

Věc: Žádost o poskytnutí listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí

Žádám o vyhotovení kopie kupní smlouvy ze sbírky listin katastru nemovitostí, obec Kravaře, katastrální území Hoštice.

K žádosti sděluji tyto informace:

Žadatel: JUDr. Vladimír Přibyl
narozen 8. 4. 1958
trvalý pobyt: 746 58 Opava, Nálepkova 432/5

Účel požadavku: Potřebuji znát podrobnosti o nemovitostech (rodinném domku a zahradě), které v roce 1979 koupil dosavadní vlastník p. Pavel Klecanda a které hodlám v letošním roce od něj odkoupit. Jedná se mně zejména o údaje o kupní ceně, o případných závadách na domku a o podrobnostech evidovaného věcného břemene.

Označení nemovitostí: dům s popisným číslem 89 se stavební parcelou st. 358 a zahrada ppč. 324/4, katastrální území Hoštice. Kupní smlouva ze dne 25. 6. 1964 mezi p. Miroslavem Šťastným a p. Pavlem Klecandou byla registrována Státním notářstvím v Opavě.

Žádám, aby kopie kupní smlouvy byla vaším úřadem ověřena.

JUDr. Vladimír Přibyl v.r.
(úředně ověřený podpis)

Komentář:

Novela katastrálního zákona, uveřejněná pod č. 8/2009 Sb. (účinnost od 1. 3. 2009), zpřísnila získávání a

Nahrávám...
Nahrávám...