dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor - Plná moc pro správní řízení

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2.1
Vzor – Plná moc pro správní řízení

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Níže podepsaný Ing. Karel Vopička, dat. nar. 12. května 1977, bydlištěm Dělostřelecká 1765/22, Praha 6, PSČ: 160 00

tímto zmocňuje

JUDr. Petra Černého, zapsaného v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 8976, se sídlem náměstí Míru 123, Praha 2,

aby jej zastoupil při všech právních jednáních a faktických úkonech ve správním řízení vedeném Městským úřadem Kladno, odborem dopravy, pod čj. PD/1223/2019/MN-VT/JAK.

V rámci tohoto zmocnění je výše uvedený advokát oprávněn vykonávat všechny úkony, zastupovat zmocnitele před příslušnými soudy, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky nebo námitky a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat a potvrzovat, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle všech právních předpisů práva ČR.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý jednal samostatně.

V Praze dne ...............................................

...................................................................

Ing. Karel Vopička

Komentář:

Správní řád v § 30 odst. 1 SŘ stanoví, že jménem právnické osoby činí úkony ten,

Nahrávám...
Nahrávám...