dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou

27.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.6 Vzor nařízení obce, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou

reed

Vzor ke stažení zde

Nařízení obce .../... (číslo/rok vydání),

kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou

a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

Rada obce ... se na své schůzi dne ... usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. ... ze dne ..., kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Maximální cena

(1) Maximální cena1 dopravy činí za jednotlivé jízdné:

  1. jedna jízda s právem přestupu ... Kč,
    1. jedna jízda bez práva přestupu ... Kč,
    2. jedna jízda dítěte od 6 do 15 let s právem přestupu ... Kč,
    3. jedna jízda dítěte od 6 do 15 let bez práva přestupu ... Kč.

(2) Maximální cena dopravy činí za časové jízdné nepřenosné s právem přestupu:

  1. jízdné předplacené na 24 hodin (1 den) ... Kč,
    1. jízdné předplacené na 3x24
Nahrávám...
Nahrávám...