dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor nařízení obce, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

27.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.16 Vzor nařízení obce, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

reed

Vzor ke stažení zde

Nařízení obce....... č. ../... (číslo/rok vydání),

kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Zastupitelstvo obce .... se na svém zasedání dne ....... usnesením č..... usneslo vydat na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Vymezení základních pojmů

  1. Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu na veřejných prostranstvích, kdy zboží má prodávající u sebe (zavazadla, tašky, závěsné pulty apod.). Není rozhodující, zda prodávající stojí na místě nebo se pohybuje.
  2. Podomní prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka a poskytování služeb fyzickými a  právnickými osobami mimo provozovnu uskutečňované formou obchůzky jednotlivých bytů, domů, budov bez předchozí objednávky.

Článek 2

Zákaz

Nahrávám...
Nahrávám...