dnes je 22.2.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

28.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.11 Vzor nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

reed

Vzor ke stažení zde

Obec .......................

Nařízení č. ..............,

kterým se vymezují úseky místních komunikací, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

Rada obce/města ............ se na svém zasedání dne .........., usnesením č. .......... usnesla vydat na základě § 39 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto

Nahrávám...
Nahrávám...