dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

28.2.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.10 Vzor nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

rewd

Vzor ke stažení zde

Vzor
Obec........................

Nařízení č. ……/20..,
kterým se stanovuje maximální cena na přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Rada obce ….......... se na svém zasedání dne ……, usnesením č…….usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2010, ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Čl. 1
Maximální cena

  1. Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek”) pro osobní automobil činí: ………... Kč.
  2. Maximální cena za přiložení
Nahrávám...
Nahrávám...