dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení obce

27.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.3 Vzor nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení obce

reed

Vzor ke stažení zde

Nařízení obce … č. .../… (číslo/rok vydání),
kterým se mění a doplňuje nařízení obce … (plný název)

Vzor
Rada obce … se na své schůzi dne … usnesla vydat na základě § … zákona č. … (plný název), a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení obce … (plný název) se mění a doplňuje takto:

  1. Čl. … se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušuje.
  2. Čl. … a čl. …. až …. se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušují.
  3. Čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: „…….“.
  4. Čl. … až čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … znějí: „…….“.
  5. Za čl. … se vkládá nový
Nahrávám...
Nahrávám...